2022. odlučili smo uvesti novu kategoriju Volonterskog Oskara – nagradu za škole i fakultete koji razvijaju i potiču volontiranje među svojim učenicima/studentima.

KOJI SU KRITERIJI ZA NOMINACIJU?

  • Osnovna ili srednja škola ili fakultet koji se nalazi na području Grada Zagreba
  • Volontiranje se provodi skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21)
  • Škola ili fakultet ima osnovan volonterski klub koji djeluje minimalno 1 punu školsku/akademsku godinu (šk god 2021/2022)
  • Provedene minimalno 2 volonterske akcije s učenicima/studentima u prethodnoj školskoj/akademskoj godini (šk god 2021/2022)
  • Ukupan broj volonterskih sati učenika/studenata koji su sudjelovali u volonterskim aktivnostima jedne školske/akademske godine je 60 sati (šk god 2021/2022)
  • Prednost u odabiru kandidata imat će škole i fakulteti čiji su učenici/studenti volontirali i prethodnih  godina