marijan_milic_zivotno_djelo

MARIJAN MILIĆ (61)

Hrvatsko glazbeno društvo “Čarobna frula”

G. Marijan Milić, osnovao je Hrvatsko glazbeno društvo „Čarobna frula“ još 1992. godine, kao entuzijast pružio je svoje obrazovanje nadarenoj djeci, ali i odraslima, gdje su se uključili i pojedinci umirovljeničke udruge, tako da danas u zboru ima generacija od 7 do 70 godina, koji uživaju u pjevanju i nastupanju po Hrvatskoj i inozemstvu. Svoj angažman podredio je uspješnosti zbora, tako da je do danas zbor postigao brojne uspjehe kako u Hrvatskoj tako i izvan nje. Dva puta tjedno po dva sata intenzivnog volonterstva pružio je ovaj profesor nadarenoj djeci i naučio ih voljeti glazbu. Mnogi od njih su danas uspješni glazbenici, a zainteresirao je i mnoge odrasle pojedince, vjerujući da svi mogu pjevati. Marijan volontira već 25 godina a u ovoj godini je odradio preko 250 volonterskih sati.

Zahvaljujući gospodinu Marijanu i njegovom volonterskom angažmanu zbor je postigao mnoge uspjehe, a članovi zbora putujući na nastupe upoznali su mnoge narode i njihove kulture. Zbor gospodina Marijana je od 7 svjetskih zborskih igara sudjelovao na 6, zahvaljujući uspješnim inozemnim postignućima zbor „Čarobna frula“, kojeg je gospodin Marijan osnovao, svrstan je među prvih 300 od 1000 svjetskih zborova.

Osim što djecu, a sada i odrasle uči ljubavi prema glazbi, gospodin Marijan ju i stvara na način da piše pojedine pjesme koje i sklada, a već poznate pjesme obrađuje kako bi se mogle izvoditi višeglasno u zboru. Kroz svoju volontersku priču, gospodin Marijan kaže kako sav uložen trud, na tisuće sati poklonjenog vremena, svladavanja najraznovrsnijih prepreka u borbi za napredovanjem, dobiva smisao ako ne u bogatstvu, ili društvenom ugledu, ali onda u pljesku oduševljene publike, ozarenom osmijehu zadovoljnog djeteta, radosnom uskliku i zagrljaju pjevača nakon uspješnog nastupa- stvarima koje su nemjerljive i koje nemaju cijenu.