Postupak prijave

TRAJANJE NATJEČAJA
Rok za podnošenje prijave za natječaj Volonterski Oskar otvoren je 20 dana od dana objave natječaja, naknadno produžen do srijede, 30. listopada 2019. Prijave pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.

 

OBJAVA REZULTATA
Odluka u prvom krugu bit će donesena od strane povjerenstva do petka, 08. studenog 2019., kada će biti objavljena imena kandidata koji su ušli u uži krug natječaja. Drugi krug bit će otvoren od petka, 08. studenog 2019., kada će se utvrditi dobitnik/ca nagrade prema glasovima građana.

Nagrada će dobitniku/ci biti uručena na svečanom događanju pod nazivom „Dodjela Volonterskog Oskara 2019.”, koja će se održati početkom prosinca 2019.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU VOLONTERA

Prijavna dokumentacija prilaže se u ELEKTRONIČKOM obliku putem online obrasca, a u vrlo iznimnim slučajevima  nemogućnosti slanja elektroničkim putem, prijava može biti poslana poštom na adresu VCZ-a.

Od OBAVEZNE dokumentacije potrebno je priložiti sljedeće:

  • Popunjen Obrazac za prijavu kandidata 
  • Pismo preporuke organizatora volontiranja kod kojeg je kandidat provodio volonterske aktivnosti (minimalno jedna preporuka)
  • Preslika volonterske knjižice ili druge potvrde o volontiranju
  • 1 fotografija kandidata/kinje

Kao dodatnu dokumentaciju koja govori o volonterskim aktivnostima i profilu kandidata možete priložiti:

• Izvještaje s volontiranja
• Potvrde o dodatnoj edukaciji volontera
• Ostala priznanja volontera
• Fotografije s volonterskih aktivnosti

Napomena:online obrazac popunjavaju kandidat volonter i ovlaštena osoba ( koordinator volontiranja) zajedno. Predlažemo da si svu dodtanu dokumentaciju koju želite priložiti pripremite unaprijed. Podnositelj prijave mora obavijestiti kandidata/kinju o prijavi te se kandidat/kinja s prijavljivanjem mora složiti.

Volonterski centar Zagreb ima pravo tražiti dostavu dodatne dokumentacije od predlagatelja kandidata.

 

KOLIKO KANDIDATA JEDNA ORGANIZACIJA MOŽE NOMINIRATI?
Predlagatelj kandidata može nominirati najviše dva kandidata za dodjelu nagrade Volonterski Oskar u jednoj godini.

Način prijave

Obrasci za prijavu dostupni su na internetskim stranicama Volonterskog centra Zagreb (https://www.oskar.vcz.hr/oskar/).

Prijava se dostavlja u ELEKTRONIČKOM obliku putem online obrasca, a iznimno ako niste u mogućnosti poslati prijavu u elektroničkom obliku, moguće je poslati prijavu poštom i u tom slučaju nam se možete javiti na vcz.oskar@gmail.com

Prijave koje ne sadrže svu obaveznu dokumentaciju neće se razmatrati.


Kome se obratiti za više informacija?

Za dodatne informacije i razjašnjenja molimo koristite sljedeće kontakte:

Volonterski centar Zagreb
Ilica 29, HR-10 000 Zagreb
Tel. 01/ 3013 829 / Fax. 01/ 3013 058
Mob. 098/ 373 672
E-mail. vcz.oskar@gmail.com 

O NAGRADI