Prijave za sve tri kategorije otvorene su od 24. listopada do 7.studenog 2022. (do ponoći)