Postupak prijave

Trajanje natječaja

Rok za podnošenje prijave za natječaj Volonterski Oskar otvoren je 15 dana od dana objave natječaja, zaključno s ponedjeljkom, 02. studenog 2020. Prijave pristigle nakon tog roka neće se razmatrati.

Objava rezultata

Odluka u prvom krugu bit će donesena od strane povjerenstva do ponedjeljka, 9. studenog 2020., kada će biti objavljena imena kandidata koji su ušli u uži krug natječaja. Drugi krug bit će otvoren od srijede, 11. studenog 2020. do srijede, 2. prosinca 2020., kada će se utvrditi dobitnik/ca nagrade prema glasovima građana. Objava pobjednika kao i uručenje nagrada dobitniku/ci bit će na svečanom događanju pod nazivom „Dodjela Volonterskog Oskara 2020.”, koju planiramo održati 04. prosinca 2020.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu volontera?

Od OBAVEZNE dokumentacije potrebno je priložiti u ELEKTRONIČKOM (na e-mail adresu: volonterskioskar@vcz.hr) ili papirnatom obliku (poštom ili osobno u ured VCZ-) sljedeće:

• Popunjen Obrazac za prijavu kandidata (u papirnatom obliku ovjeren pečatom i potpisom od strane predlagatelja)

• Pismo preporuke organizatora volontiranja kod kojeg je kandidat provodio volonterske aktivnosti (minimalno jedna preporuka)

• Preslika volonterske knjižice ili druge potvrde o volontiranju

• Minimalno 1 fotografija kandidata/kinje na kojoj se osoba jasno vidi i koja je prikladna za predstavljanje kandidata/kinje tijekom kampanje

Kao dodatnu dokumentaciju koja govori o volonterskim aktivnostima i profilu kandidata možete priložiti:

• Izvještaje s volontiranja

• Potvrde o dodatnoj edukaciji volontera

• Ostala priznanja volontera

• Fotografije s volonterskih aktivnosti (koje je dozvoljeno koristiti tijekom kampanje)

Napomena: obrazac mora potpisati i ovjeriti pečatom osoba ovlaštena za zastupanje organizacije koja podnosi kandidaturu. Podnositelj prijave mora obavijestiti kandidata/kinju o prijavi te se kandidat/kinja s prijavljivanjem mora složiti i supotpisati obrazac.

Volonterski centar Zagreb ima pravo tražiti dostavu dodatne dokumentacije od predlagatelja kandidata.

Koliko kandidata jedna organizacija može nominirati?

Predlagatelj kandidata može nominirati najviše dva kandidata za dodjelu nagrade Volonterski Oskar u jednoj godini.

Način prijave

Prijava kandidata/kinje mora sadržavati kompletnu dokumentaciju navedenu u javnom pozivu. Nepotpune prijave neće se razmatrati. Obrasci za prijavu dostupni su na internetskim stranicama Volonterskog centra Zagreb www.vcz.hr/oskar .

Prijavu u elektroničkom obliku potrebno je poslati na sljedeću adresu: volonterskioskar@vcz.hr

Prijavu u papirnatom obliku moguće je dostaviti poštom ili osobnom dostavom u VCZ, na sljedeću adresu: Volonterski centar Zagreb Ilica 29, HR – 10 000 Zagreb

Prijava se dostavlja u zatvorenoj kuverti s natpisom: ‘Za natječaj Volonterski Oskar – ne otvaraj’, te s istim natpisom u predmetu e-maila prilikom dostave prijave u elektroničkom obliku.

Kome se obratiti za više informacija?

Za dodatne informacije i razjašnjenja molimo koristite sljedeće kontakte:

Mia Škurla

Volonterski centar Zagreb

Ilica 29, 10 000 Zagreb

Tel: 01/ 3013 058

Mob: 098/ 373 672

E-mail: volonterskioskar@vcz.hr 

O NAGRADI