Postupak prijave

Trajanje natječaja

Rok za podnošenje prijave za natječaj Volonterski Oskar otvoren je 15 dana od dana  objave natječaja, zaključno s utorkom, 02. studenog 2021. godine. Prijave pristigle nakon  tog roka neće se razmatrati.

 

Objava rezultata

Odluka u prvom krugu bit će donesena od strane povjerenstva do ponedjeljka, 8.  studenog 2021.godine, kada će biti objavljena imena kandidata koji su ušli u uži krug natječaja.  Drugi krug bit će otvoren od srijede, 10. studenog 2021. do srijede, 1. prosinca 2021.,  kada će se utvrditi dobitnik/ca nagrade prema glasovima građana.

Objava pobjednika kao i uručenje nagrada dobitniku/ci bit će na svečanom događanju  pod nazivom „Dodjela Volonterskog Oskara 2021.”, koju planiramo održati 03.  prosinca 2021. godine.

Koja je dokumentacija potrebna za prijavu volontera?

Od OBAVEZNE dokumentacije potrebno je priložiti u ELEKTRONIČKOM (na e-mail  adresu: volonterskioskar@vcz.hr) ili papirnatom obliku (poštom ili osobno u ured VCZ-)  sljedeće:

  • Popunjen Obrazac za prijavu kandidata (ovjeren pečatom i potpisom od strane predlagatelja; za građanske inicijative potpisan od strane predstavnika građanske inicijative)
  • Preslika volonterske knjižice ili druge potvrde o volontiranju
  • Minimalno 2 fotografije kandidata/kinje na kojoj se osoba jasno vidi i koja je prikladna za predstavljanje kandidata/kinje tijekom kampanje

Kao dodatnu dokumentaciju koja govori o volonterskim aktivnostima i profilu kandidata

možete priložiti:

  • Izvještaje s volontiranja
  • Potvrde o dodatnoj edukaciji volontera
  • Ostala priznanja volontera
  • Fotografije s volonterskih aktivnosti (koje je dozvoljeno koristiti tijekom kampanje)

 

Napomena: obrazac mora potpisati i ovjeriti pečatom osoba ovlaštena za zastupanje  organizacije koja podnosi kandidaturu, ili predstavnik građanske inicijative. Podnositelj prijave mora obavijestiti  kandidata/kinju o prijavi te se kandidat/kinja s prijavljivanjem mora složiti i supotpisati  obrazac.

Volonterski centar Zagreb ima pravo tražiti dostavu dodatne dokumentacije od predlagatelja kandidata.

Koliko kandidata jedna organizacija/inicijativa može nominirati?

Predlagatelj kandidata može nominirati najviše dva kandidata za dodjelu nagrade  Volonterski Oskar u jednoj godini.

Način prijave

Prijava kandidata/kinje mora sadržavati kompletnu dokumentaciju navedenu u javnom

pozivu. Nepotpune prijave neće se razmatrati.

Obrasci za prijavu dostupni su na internetskim stranicama Volonterskog centra  Zagreb  www.oskar.vcz.hr/oskar/

Prijavu u elektroničkom obliku potrebno je poslati na sljedeću adresu: volonterskioskar@vcz.hr

Prijavu u papirnatom obliku moguće je dostaviti poštom ili osobnom dostavom u VCZ,

na sljedeću adresu: Volonterski centar Zagreb Ilica 29, HR – 10 000 Zagreb. Prijava se dostavlja u zatvorenoj kuverti s natpisom: ‘Za natječaj Volonterski Oskar –  ne otvaraj’.

 

Kome se obratiti za više informacija?

Za dodatne informacije i razjašnjenja molimo koristite sljedeće kontakte:

Dunja Hafner

Volonterski centar Zagreb Ilica 29, 10 000 Zagreb

Tel: 01/ 3013 058

Mob: 098/ 373 672

E-mail: volonterskioskar@vcz.hr

E-mail: volonterskioskar@vcz.hr 

O NAGRADI