Tko može biti nominiran? Nominirana može biti svaka osoba ako ispunjava sljedeće kriterije:
  • Životna dob od 15 godina na više
  • Obavljanje volonterskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13, 84/21)
  • Volontiranje u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i  područne/regionalne samouprave) te u građanskim inicijativama, koji provode volonterske aktivnosti na području Grada Zagreba
  • Prikupljeno najmanje 80 volonterskih sati u prvih 10 mjeseci 2021. godine, volontirajući za jednog ili više organizatora volontiranja i/ili građanske inicijative na području Grada Zagreba
  • Volonterski angažman se mora protezati kroz najmanje 4 mjeseca u tekućoj godini (uzastopnost mjeseci nije nužna zbog okolnosti krize)• Prednost u odabiru kandidata imat će volonteri koji su volontirali i prethodnih  godina
Tko može nominirati? Predlagatelj kandidata može biti: Predlagatelj kandidata može biti neprofitna organizacija koja je člankom 7. Zakona o volonterstvu definirana kao mogući organizator volontiranja (udruga, zaklada, fondacija, sindikat, vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica,  državno tijelo i tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave) te građanska inicijativa, koji provodi volonterske aktivnosti na području Grada Zagreba.