Koji su kriteriji za nominaciju?


Tko može biti nominiran?

Nominirana može biti svaka osoba ako ispunjava sljedeće kriterije:

• Životna dob od 15 godina na više

• Obavljanje volonterskih aktivnosti u skladu sa Zakonom o volonterstvu (NN 58/07, 22/13)

• Volontiranje u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori volontiranja (udruge, zaklade, fundacije, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave), a koji provode volonterske aktivnosti na području Grada Zagreba

• Prikupljeno najmanje 80 volonterskih sati u prvih 10 mjeseci 2020. godine, volontirajući za jednog ili više organizatora volontiranja na području Grada Zagreba

• Volonterski angažman se mora protezati kroz najmanje 4 mjeseca u tekućoj godini (uzastopnost mjeseci nije nužna zbog okolnosti krize i lockdown-a)

• Prednost u odabiru kandidata imat će volonteri koji su volontirali i prethodnih godina


Tko može nominirati?

Predlagatelj kandidata može biti isključivo neprofitna organizacija koja je člankom 7. Zakona o volonterstvu definirana kao mogući organizator volontiranja (udruga, zaklada, fundacija, sindikat, vjerska zajednica, javna ustanova, turistička zajednica, državno tijelo i tijelo lokalne i područne (regionalne) samouprave) koji provodi volonterske aktivnosti na području Grada Zagreba.