Antonija Hojt (1982.)

Udruga Ženska soba
antonija hojt_oskar

Ova je apsolventica na diplomskom studiju Socijalne pedagogije u Zagrebu (Edukacijsko – rehabilitacijski fakultet) svojom je predanošću ukazala drugim volonterkama Ženske sobe na prednosti i mogućnosti volontiranja u nevladinim organizacijama te samim time ukazala na volonterstvo kao društvenu vrijednost. Sudjelovala je u edukaciji velikog broja mladih u sklopu projekata koje Ženska soba kontinuirano provodi i na taj način aktivno sudjelovala u prevenciji seksualnog nasilja, trgovanja ljudima i postizanju rodne ravnopravnosti.

Samostalno osmišljavanje, organiziranje i provođenje radionica, treninga, okruglih stolova; razvoj i pisanje projektnih prijedloga, koordinacija ostalih volontera/ki, logistika, priprema brošura, letaka i ostalih promotivnih materijala, sudjelovanje u istraživanjima (intervjuiranje, unos i obrada podataka), rad na savjetodavnoj liniji Centra za žrtve seksualnog nasilja, neke su od aktivnosti u kojima je sudjelovala Antonija.

Samo u razdoblju od 15.03.– 30.09.2010. godine Antonija je sakupila ukupno 336 volonterskih sati.

Unaprijedila je organizaciju Ženska soba vještinama vođenja radionica, treninga i organizacijskim sposobnostima, te je pridonijela angažmanu i ostalih volontera/ki Ženske sobe. Pridonijela je atraktivnosti i inovativnosti u metodama rada s mladima, a svoje ideje najviše je izražavala u razradi projektnih prijedloga koji se dotiču direktnog rada sa mladima.

Kao mlada osoba koja je spremna učiti, Antonija je širila energiju koja je iznimno povoljno utjecala na sam tim ali i radnu atmosferu.

IZBORNIK